IN FOCUS: Phone Purse vs Mandel Bag

IN FOCUS: Phone Purse vs Mandel Bag

W kolejnej części naszej serii skupimy się na głównych różnicach pomiędzy naszymi ponadczasowymi klasykami - Phone Purse i Mandel Bag.

Phone Purse i Mandel Bag to dwa modele z naszych pierwszych torebek w historii. W błyskawicznym tempie stały się ikonami Mandel ze względu na ich prosty, lecz wyrafinowany design.
Obydwie mogą być najlepszymi towarzyszami w podróży, w zależności od potrzeb poszczególnych osób. Niezależnie od tego, czy wolicie ograniczyć przedmioty, które nosicie ze sobą do absolutnego minimum, czy preferujecie mieć na nie trochę więcej miejsca, jedna z nich z pewnością będzie dla Was odpowiednia. Gwarantujemy Wam jeszcze jedno: wygodny i łatwy dostęp do wszystkich Waszych rzeczy.
Istotną różnicą między nimi dwoma jest wbudowana część z przyssawkami dedykowanymi dla telefonu komórkowego Phone Purse. Przyssawki zadbają o to, aby Wasz telefon był bezpieczny i trzymał się we właściwym miejscu po otwarciu. Torebka zawiera też siedem miejsc na karty / dokumenty, zapinane na zamek kieszenie na pieniądze oraz mały piórnik. Co więcej, ma ona również dodatkowe przegródki na mały notes, gotówkę lub inne skrawki papieru, np. z odręcznie napisanym numerem od uroczego barmana/barmanki. Cokolwiek wolicie. Innymi słowy, opisalibyśmy torebkę na telefon jako pół-etui na telefon i pół-pojemny portfel.
W przypadku Mandel Bag jest ona szersza niż Phone Purse. Może nie ma przyssawek do telefonu komórkowego, jednak w jej przegródce zmieszczą się większe przedmioty, takie jak aparat jednorazowy albo kilka mniejszych, takich jak telefon + okulary przeciwsłoneczne, paczka chusteczek lub Wasz makijaż. Wy decydujecie, która opcja jest lepsza. Oprócz tego Mandel Bag posiada funkcje takie jak przegroda na portfel z zapinaną kieszenią na pieniądze, całe mnóstwo miejsc na karty i trzy kolejne kieszenie z przestrzenią na paszport, notatnik itp.
Odmienicie wygląd obydwu z nich poprzez wymianę ich pasków. Możecie nosić je albo blisko serca na szerokim pasku, lub w bardziej klasyczny sposób na długim, wąskim odpowiedniku. Będą świetnymi akcesoriami na każdą okazję, a także stylowymi dodatkami do Waszych stylizacji. Możecie po prostu na nie liczyć.
-

In another part of our series, we will focus on the main differences between our timeless classics - Phone Purse and Mandel Bag.

Phone Purse and Mandel Bag are two of our first produced purses ever. They immediately became Mandel's icons thanks to their simple, yet sophisticated design. 

Both can be your best travel companions, depending on individual needs. Whether you like to limit the items that you take with yourself to a bare minimum or prefer to have a bit more space for other stuff, one of these bags will be a match for you. We can also guarantee you one more thing: handy and easy access to all of your belongings. 

An essential difference between these two is a built-in part with suction cups dedicated to your mobile in the Phone Purse. They keep your phone safe and in the right place when you open the bag. The purse also contains seven card/ID slots, zip-up pockets for the money and a tiny pencil case. Moreover, it has additional compartments for either a small notebook, cash or other piece of paper like a hand-written number from that cute bartender. Whatever you prefer. In other words, we would describe the Phone Purse as a half-phone case and half-capacious wallet.

When it comes to the Mandel Bag, it is wider than the Phone Purse. It might not have suction cups for the mobile, however, its compartment will fit bigger items like a disposable camera or a few smaller things like your phone + sunglasses, a pack of tissues or your make up. You decide which option suits you more. Apart from that, Mandel Bag has other features such as a wallet compartment with a zip-up pocket for money, plenty of card slots and three more pockets with space for your passport, notebook, etc. 

Transform the look of them both by changing their straps. You can either wear them close to your heart on the wide strap or in a more classic way on the long, narrow one. They will make a great accessory for every occasion as well as a stylish addition to your outfit. You just can count on them.